Правила и условия


За целите на настоящите Общи условия,„Потребител” е всеки, който осъществява достъп до онлайн магазина http://www.setas2016.com, а “Доставчик” е собственикът на магазина – "Сеташ 2016" ЕООД. 
За контакт: e-mail: info@setas2016.com, телефони за връзка: 
0897 959505,  0888 702860
 
Настоящият текст съдържа Общите условия, съгласно които "Сеташ 2016" ЕООД - www.setas2016.com предоставя своите услуги на Потребителите си посредством официалния си интернет магазин - http://setas2016.com .Тези условия обвързват всички потребители. С поръчката на стоки, Потребителят изрично се съгласява и изцяло приема да спазва настоящите Общи условия. Посещението и разглеждането на магазина не изисква регистрация на Потребителите. За използване на определени услуги, предлагани от http://setas2016.com се изисква регистрация.


С регистрацията си, Потребителят получава свой персонализиран профил за идентификация. Потребителят има право по всяко време да променя данните, въведени при регистрацията, както и всяка заявена от него информация във връзка с използване на услугите, предлагани от http://setas2016.com .
Потребителят изрично се съгласява, че онлайн магазинът има право да събира и използва информация във връзка с регистрация за ползване на услугите на http://setas2016.com . Информацията, чрез която лицето може да бъде идентифицирано може да включва име, фамилия, адрес за доставка, телефон и всяка друга информация, която лицето предоставя доброволно при регистрация. Потребителят може да поиска по всяко време достъп до коригиране или заличаване на регистрацията и прилежащата към нея информация.


"Сеташ 2016" ЕООД има право по всяко време да променя съдържанието на сайта и настоящите Общи условия за използването му, без да има задължение за предварително уведомяване на Потребителите за промените. Изменените Общи условия за ползване на онлайн магазина се публикуват и са достъпни за всички Потребители. "Сеташ 2016" ЕООД предоставя на Потребителите възможност да публикуват Обратна връзка чрез публикуване на коментари в онлайн магазина. Предоставя се възможност да се публикуват коментари за продуктите на "Сеташ 2016" ЕООД  и съдържанието на сайта. За публикуване на коментари на http://setas2016.com не се изисква регистрация на Потребителите. Потребителите се задължават да не публикуват коментари или мнения с нецензурно съдържание, такива, подтикващи към насилие, етническа или религиозна нетърпимост, уронващи престижа на компанията. "Сеташ 2016" ЕООД има право да цензурира коментари и мнения, публикувани на www.setas2016.com в нарушение на правилата по предходното изречение. "Сеташ 2016" ЕООД не носи отговорност за съдържанието, истинността и произхода на коментарите публикувани на www.setas2016.com. "Сеташ 2016" ЕООД има право да уведомява съответните органи или институции и да предоставя информация за автори на коментари или мнения, които нарушават българското законодателство. С публикуването на коментар или мнение, Потребителят потвърждава, че е запознат с тези условия, че ги приема и се задължава да ги спазва.


ПОРЪЧКА НА СТОКИ:

Поръчка на стоки от "Сеташ 2016" ЕООД чрез онлайн магазина www.setas2016.com става след потвърдена регистрация и направена поръчка за доставка на стока. В поръчката Потребителят въвежда, освен данни за доставка, също и контактна информация.Потвърждение и изпълнение на поръчки – След финализиране на поръчката в онлайн магазина, на посочения от Вас e-mail ще получите цялата информация за заявката си. 
Оператор на "Сеташ 2016" ЕООД задължително потвърждава по телефона всяка поръчка, направена от Потребителя. "Сеташ 2016" ЕООД си запазва правото да не изпълни поръчка, направена през интернет магазина ако попълнените данни на Потребителя не са некоректни, или ако няма наличност от поръчаната стока. Операторът на "Сеташ 2016" ЕООД е задължен да уведоми Потребителя за това на предоставения телефон за връзка. 
 Потребителят може да откаже или да промени поръчка преди нейното потвърждение от оператор. Потребителят заплаща стойността на поръчката по цените, посочени в поръчката. В случай, че продуктът не може да бъде доставен, операторът може да предложи алтернативен продукт със сходни характеристики и цена, който Потребителят има право да приеме или да откаже.Ако след доставка продуктът със съответния поръчан размер не пасва на тялото на Потребителя, той може да замени продуктът обратно като доплати разликата с друг продукт с по-голям размер и поеме разходите за транспорт.


ДОСТАВКА НА СТОКИ: Доставката от онлайн магазина в рамките на България е на стойности определени от съответните куриери. В случай на забавяне на доставката, независимо от причините, операторът на www.setas2016.com е длъжен да уведоми Потребителя за това и да посочи нова дата на доставка.


ГАРАНЦИОННИ УСЛОВИЯ:
Стоките предлагани в www.setas2016.com са нови и втора употреба. 
"Сеташ 2016" ЕООД гарантира качеството на артикулите, предлагани в онлайн магазина при правилно третиране и стриктно спазване на инструкциите на всеки артикул.


ЛИЧНИ ДАННИ:
За да изпълним заявката Ви следва да посочите коректна контактна информация. Данните, които предоставяте, следва да са верни, пълни и точни и при промяна на последните, да ги актуализирате своевременно, за да можем да ви бъдем максимално полезни. Никаква част от тези данни няма да бъде използвана за други цели или предоставяни на трети лица. Всички спорове между страните се решават в дух на разбирателство и добра воля. В случай, че съгласие не бъде постигнато, всички неразрешени спорове, породени от договора между страните или отнасящи се до него, включително спорове, породени или отнасящи се до неговото тълкуване, недействителност, изпълнение или прекратяване, както и спорове за попълване на празноти в договора или приспособяването му към нововъзникнали обстоятелства, ще бъдат разрешавани по съдебен ред от компетентния съд съответния град. С настоящите Общи условия, Потребителят се съгласява с обработването на личните му данни за целите на директния маркетинг. Цените на стоките и услугите, описани на www.setas2016.com са с ДДС! 
"Сеташ 2016" ЕООД запазва правото си по всяко време да променя цените без предварително уведомление.