Общи условия

Setas 2016, като собственик и администратор на сайта www.setas2016.com, се задължава да запази поверителността на информацията, предоставена от вас, за да получите достъп и възможност да попълните формуляра, необходим за електронна поръчка. Setas 2016 използва методи и техники за сигурност, както и вътрешни политики и процедури за работа, видими и приложими за служителите и гарантира, че физическите лица, които подадат лични данни, няма да бъдат разкривани на трети лица.

В съответствие със Закон №. 677/2001, Ви уведомяваме, че имате право на достъп, намеса и противопоставяне по всяко време относно лични данни, представени във формуляра за поръчка. Setas 2016 си запазва правото да променя и актуализира съдържанието на уеб сайта www.setas2016.com по всяко време и по свое усмотрение, без предупреждение. Затова, моля, посещавайте страницата ни редовно, за да проверите договорените условия за ползване, и да сте информирани навреме за всяка промяна .

ЛИЧНИ ДАННИ И ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

Можете да посещавате този сайт, без да разкрива самоличността си и без да е нужна регистрация и предоставяне на някакви лични данни и/или информация. Информацията, която ни предоставяте, ще се счита за неповерителна и ще се използва и разпространява от Setas 2016, свободно, в съответствие с приложимото законодателство и разпоредбите, относно банковата поверителност.

ЛИЧНИ ДАННИ

Setas 2016 се задължава да не предоставя вашите лични данни и секретна информация на трети лица .Информацията, която ни е поверена, се съхранява единствено от Setas 2016. Информация с не-личен характер, ни е нужна за да общуваме с вас по електронен път. Фирмата се задължава да не предоставя на трети лица информация от рода на и-мейл, телефон и адрес на потребителя. Възможно е да получвате информация електронно и автоматично, без да е свързана конкретно с вас.